Forskningsprosjekt


Lagringskvalitet av røde blodceller lagret for transfusjon i ny giftfri oppbevaringspose

Vitenskapelig tittel:

DINCH

IN VIVO SURVIVAL AND RECOVERY EVALUATION OF ERYTHROCYTES STORED IN A NEW

FTALATE FREE (DINCH-PVC) BLOOD CONTAINER - A COMPARATIVE STUDYProsjektbeskrivelse:
Det er utviklet en ny type plastsammensetning, uten giftig ftalat, i blodposer som kan benyttes ved lagring av blodprodukter. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om den nye plastsammensetningen påvirker levetiden til røde blodceller etter lagring. Deltakerne vil få tilbakeført små mengder av eget blod etter at blodet har vært lagret i de giftfrie posene i seks uker. Friske blodgivere blir forespurt om å delta i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1488 Prosjektstart: 08.10.2012 Prosjektslutt: 21.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Maco Pharma finansierer prosjektet. Avtalen med MacoPharma er fremforhandelt av Innovest og det opprettes egen forskningskonto for prosjektet hos Innovest.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK vest