Forskningsprosjekt


Helse og psykisk helse hos bønder før og nå – har strukturelle endringer i landbruket påvirket bønders helse?

Prosjektbeskrivelse:
Landbruksnæringen har en lang og viktig historie i det norske samfunnet. De siste tiårene har imidlertid næringen gått gjennom store endringer. Mange bønder har sluttet med jordbruk, tatt annen jobb eller blitt arbeidsuføre. Noen bønder har utvidet omfanget av aktiviteten. Ny teknologi og nye driftsformer har endret den daglige driften i næringen betraktelig. Samtidig har lønnen gått ned i forhold til andre næringer. En del bønder øker produksjonen for å overleve i næringen, og med dette følger store investeringer. Gjeldsbyrde og arbeidsmengde blir slik større. Begge deler vil kunne gi økt stress og både psykisk og fysisk belastning på gårdbrukeren. Formålet med oppgaven er å beskrive og sammenligne bønder med andre yrkesgrupper når det gjelder demografi, helse, og psykisk helse spesielt gjennom de tre siste tiår med bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1359 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det medisinske fakultet, NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)


Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt
15.03.2013 REK midt
13.06.2014 REK midt
10.04.2015 REK midt
25.11.2016 REK midt