Forskningsprosjekt


Musikk og eksperimentell smerte

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et studentprosjekt der det planlegges å undersøke effekten av musikk på smertefølsomhet, dvs. om musikk virker smertehemmende. Hvis forsøket viser effekt vil man vurdere om musikk kan brukes som supplerende middel til smertebehandling. I så fall må det gjøres videre forsøk i klinikk. Det skal rekrutteres 60 friske personer til undersøkelsen. De skal utsettes for kulde ved å holde hånden i kaldt vannbad. Forsøkspersonene kan selv avbryte testen. Alle deltakere testes to ganger, dvs. mens de hører på musikk og når de har fått en lav dose paracetamol. Studien er ikke blindet og bruker en form for placebo, paracetamol som gis i lavere dose enn det som antas å være nødvendig for å ha effekt. Deltakerne fyller ut et spørreskjema der deltakerne skal ta stilling til ”setninger som ofte brukes til å beskrive hvordan en føler seg i alminnelighet”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1454 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 01.07.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne midler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Cand med
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst