Forskningsprosjekt


Kvantitiv analyse av proteiner i fibroblaster etter HEMA-eksponering ved hjelp av SILAC metoden

Vitenskapelig tittel:

Protein expression after exposing fibroblasts for HEMA using SILAC method.Prosjektbeskrivelse:
Plastbaserte tannrestaureringsmaterialer inneholder monomerer som frigjøres fra herdet og uherdet materiale. En av monomerene, HEMA er kjent for å indusere allergiske reaksjoner på hud. Målet for studien er å øke forståelsen for effekten av HEMA ved å undersøke hvilke proteiner som oppreguleres/nedreguleres i fibroblaster fra mus etter tilsetting av HEMA. Kvantitativ analyse av proteiner vil bli utført ved hjelp av metoden SILAC i kombinasjon med LC-MS. Celler dyrkes i to ulike medier, det ene med naturlige aminosyrer, det andre med 13C merket Arg og Lys. Etter fullstending inkorperering av 13C Arg og 13C Lys tilsettes HEMA til et av mediene. En eventuell effekt av HEMA vil være at enkelte proteiner opp- eller nedreguleres. Et likt antall celler fra disse to kulturene blandes. Proteinene trypsineres og fremkomne peptider analyseres mht. andel 13C merket Arg og Lys og andel naturlige aminosyrer. Ved hjelp av LC-MS studeres hvilke peptider (proteiner) som er opp- eller nedregulert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1355 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 01.03.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vibeke Barman Michelsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Midler til prosjektet er allerede bevilget av Universitetet i Bergen og søkes fra Universitetet i Tromsø. Bekreftelse på innvilet økonomisk støtte ettersendes.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Fostre
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord