Forskningsprosjekt


Resliens - ikke bare løvetannbarn

Vitenskapelig tittel:

En resiliensorientert kvalitativ studie av tidligere pasienters opplevelser etter traumatiske skader

En resiliensorientert kvalitativ studie av tidligere pasienters opplevelser etter traumatiske skaderProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hva som er utslagsgivende for en resilient håndtering av følger etter ryggmargsskade og multitraumer, og hva informantene selv opplever som viktig for tilpasningsprosessen. Man er i tillegg interessert i om resiliens kan modifiseres og styrkes gjennom rehabilitering. Det skal benyttes fokusgruppeintervjuer der deltakerne beskriver egne opplevelser og erfaringer i rehabiliteringsperioden. Deltakerne er personer med ervervet ryggmargsskade og mutlitraumeskader, totalt 16 voksne personer over 18 år . Disse rekrutteres gjennom Personskadeforbundet LTN, Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) og gjennom Sunnaas sykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1439 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst