Forskningsprosjekt


Normering av norske nasalverdier

Vitenskapelig tittel:

Normering av nasalverdier hos norske barn, målt med Nasometer IIProsjektbeskrivelse:
Nasalitetsavvik er ofte sett hos personer med leppe-kjeve-ganespalte, fordi evnen til å danne et lukke mellom munn og nesehule er svekket. Dette fører til at lyder som skal føres ut gjennom munnen vil bli ført opp i nesen og få en nasal klang. Nasalitet kan vurderes av logoped ved å lytte på talen til barnet, men også ved hjelp av andre objektive målinger. Nasometer er en objektiv måling som brukes i logopedisk klinisk arbeid, hos barn med leppe-kjeve-ganespalte. Norske logopeder mangler i dag normerte nasalverdier som de kan bruke i sitt kliniske arbeid. Formålet med studien er å måle nasalverdien til et utvalg norske barn med normal resonans ved hjelp av et nasometer. Dette er et instrument som blir festet til en datamaskin og til et headsett som barnet skal ha på hodet. Headsettet har to mikrofoner, hvor den ene plasseres ved munnen og den andre ved nesen. Barnet skal så gjøre noen verbale øvelser som består i å gjenta enkle stavelser og setninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1353 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.05.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Magnhild Selås
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er tilknyttet forskningsmedarbeidernes utdanningsinsitutsjon i forbindelse med en masteroppgave, og reiseutgifter vil bli søkt refundert hos Univesitetet i Bergen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Logopedi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord