Forskningsprosjekt


Helsekonsekvenser av sosial isolasjon

Prosjektbeskrivelse:
Ensomhet og sosial isolasjon kan ha alvorlige følger for mennesker. Menneskers selvbilde og identitet er avhengig av respons fra andre. Behovet for å ha noen å dele gleder og sorger med oppleves som stort. Det er flere årsaker til at folk kan bli ensomme, det kan skyldes personlighetsfaktorer, psykiske og fysiske sykdommer, utseende, atferd (rus, kriminalitet), dårlig økonomi , arbeidsløshet og andre sosiale forhold. Ensomhet kan ramme helsa og individers helseoppfatning, føre til psykisk sykdom, smerteplager og nedsatt livskvalitet. Dette prosjektet vil undersøke hva som karakteriserer de som er ensomme i dagens samfunn ved hjelp av data fra ungdom og voksne i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2006-08 (HUNT3), hvor bor de, hvilke aldersgrupper som er mest utsatt og om det er kjønnsforskjeller. I tillegg vil det undersøkes hvilken effekt ensomhet og sosial isolasjon har på helseutvikling i løpet av en 10-årspersiode blant voksne med data fra HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1361 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det medisinske fakultet, NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60000

Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt
15.01.2019 REK midt