Forskningsprosjekt


Åreforkalkning, kardiovaskulær sykdom og venøs trombose

Vitenskapelig tittel:

Aterosklerotiske risikofaktorer, kardiovaskulær sykdom og venøs tromboseProsjektbeskrivelse:
Venøs tromboembolisme (VTE) er en vanlig, multifaktoriell sykdom med alvorlige korttids- og langtidskomplikasjoner inkludert høy risiko for residiv og død. I motsetning til hjerteinfarkt, har insidensen av VTE ikke blitt gradvis redusert de siste årene. En stor andel av VTE hendelsene har ingen kjente risikofaktorer eller utløsende årsak. Hvis det er en årsakssammenheng mellom arteriell og venøs tromboembolisk sykdom, skal pasienter med venøs trombose ikke bare behandles med blodfortynnende legemidler, men også med forebyggende behandlingsstrategier for å unngå framtidig arteriell tromboembolisk sykdom (hjerteinfarkt og hjerneslag). Identifisering av nye risikofaktorer vil derfor også være viktig for optimal risikostratifisering, forebyggende tiltak/behandling, samt hindre residiv av både arteriell og venøs tromboembolisk sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1352 Prosjektstart: 20.09.2012 Prosjektslutt: 19.08.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John-Bjarne Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hematologisk forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 99140
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 56014

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord