Forskningsprosjekt


Omega-3 fettsyrekonsentrasjon i blod som prognostisk markør ved nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

The concentration of n-3 polyunsatturated fatty acids in serum phospholipids in kidney transplant recipients as a prognostic marker of major cardiovascular events, mortality and graft loss.Prosjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølgingsstudie av ca 2000 norske nyretransplanterte, hvor man skal undersøke hvordan konsentrasjonen av n-3 flerumettede fettsyrer i fosfolipider i blod relaterer seg til antall kardiovaskulære hendelser, død og tap av nyretransplantat i løpet av de første 5 år etter transplantasjon. Prosjektet utføres retrospektivt da alle data er innsamlet. Konsentrasjon av n-3 flerumettede fettsyrer i serum fosfolipider skal måles i blodprøver fra nyretransplanterte lagret i en forskningsbiobank ved Nyrefysiologisk laboratorium, Oslo Universitetssykehus. Ansvarshavende er Anders Hartman. Opplysninger skal hentes fra registeret Nyre Base, hvor harde endepunkter som kardiovaskulære hendelser (definert i studien som akutt hjerteinfarkt, PCI behandling, CABG eller plutselig død), graft tap og død på alle nyretransplanterte i Norge registreres. Humant biologisk materiale skal overføres til utlandet. Det foreligger bredt samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1421 Prosjektstart: 17.09.2012 Prosjektslutt: 17.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mottar fra Helse Sør Øst 3.000.000 nok til dette og tidligere omtalte parallellprosjekt fordelt på 3 år. Dette dekker utgifter til lønn og sosiale kostander til stipendiat, samt deler av driftsutgifter. Det er også mottatt mindre beløp fra ulike fond til driftsutgifter ifm studien. Det er sendt søknad til Forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium i medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Materiale fra biobank:
Nyrefysiologisk laboratorium
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst