Forskningsprosjekt


Perioperativ bruk av varmeteppe

Vitenskapelig tittel:

An Open-Label, Multicenter, Randomised, Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of the BARRIER® EasyWarm Active Self-Warming Blanket Used for Continuous Active Warming to Prevent General Anaesthesia Induced Hypothermia During the Intraoperative Surgical Period

 Prosjektbeskrivelse:
Nesten alle pasienter opplever et fall i kjernetemperatur under kirurgi og anestesi. Dette fører til redusert immunforsvar, redusert koagulasjon og subjektivt ubehag ved oppvåkning. Man benytter derfor regelmessig kostbare varmluftstepper som legges på underveis ved inngrep av noen varighet for å motvirke dette. I denne studien ønsker man å teste ut en ny type varmeteppe til peri-operativ bruk. Det ser ut som et vanlig engangsdekkelaken, men har fullt av små lommer med pulver som avgir varme i 12 timer etter at det er pakket ut i romluft. Den potensielle fordelen er at pasienten kan få dette pre-operativt slik at huden blir varmere og fall i kjernetemp ved innledning blir mindre. Pasienten fortsetter med teppet under og etter operasjonen, det er intet behov for strøm, oppkobling eller dyre maskiner.Studien er en del av en internasjonal protokoll hvor man skal sammenligne teppet med konvensjonelle metoder på ortopediske og gynekologiske operasjonspasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1373 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 31.10.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johan Ræder
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Mölnlycke Health Care vil utbetale 500 euro per innkludert pasient som fullfører hele datainnsamlings forløpet. Dette beløpet vil i sin helhet utbetales Oslo Universitetssykehus,Avd for anestesiologi, og vil bli brukt som delfinansiering av nytilsatt forskningssykepleier som skal tilknyttes prosjektet.

Avtale er ikke endelig underskrevet. men vil bli ettersendtForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst