Generell forskningsbiobank


Vestnorsk biobank for revmatologiske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om opprettelse av generell forskningsbiobank for revmatologiske sykdommer. Formålet er å undersøke faktorer knyttet til ulike aspekter ved revmatologiske sykdommer. Som eksempler nevnes årsaksforhold,, patogenetiske faktorer, genetiske, epigenetiske og immunologiske faktorer knyttet til spesifikke sykdomsutfall, samt påvisning av biomarkører relatert til sykdomsutvikling, behandling og prognose. Søknaden omfatter fullblod, serum, plasma, spytt, leddvæske og vevsprøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1689 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Clara Gram Gjesdal
Finansieringskilder: Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
05.06.2019 REK vest