Forskningsprosjekt


En studie av nevrobiologiske faktorer i anoreksi

Vitenskapelig tittel:

Investigating the neural substrates of emotional processing in females recovered from Anorexia Nervosa.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hvordan friske kvinner som tidligere har hatt anoreksi bearbeider emosjonell informasjon på det nevrale nivå. Man vil benytte Magnetisk Resonans avbildning (MR) for å måle hjernens funksjon under prosessering av emosjonelle stimuli, og slik se på forskjeller i nevral aktivitet mellom kvinner som tidligere har hatt anoreksi, og kvinner som aldri har hatt denne lidelsen. Med dette vil man kunne si noe om de disposisjonelle trekkene ved kvinner som utvikler anoreksi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1386 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.07.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Rø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Ingen eksterne midler er mottatt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: En studie av nevrobiologiske faktorer i anoreksi
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst