Forskningsprosjekt


HAQIMONO er en ikke-intervensjon Nordisk (Sverige, Danmark og Norge) multisenter studie, hvor man skal observere RA pasienter behandlet med tocilizumab i monoterapi, dvs uten kombinasjon med DMARD.

Vitenskapelig tittel:

Haqimono a non-intervantional Nordic (Sweden, Denmark, Norway) multicenter study, observing RA patients treated with tocilizumab in mono-therapy, i.e. without combination with DMARD. Haqimono is a part of an umbrella protocol (ACT-UP) enabling pooling data from observational studies in several countries.

ACT-UP (actemra umbrella protocol) a multi-national, multi-center non-interventional study in rheumatoid arthritis (RA) patients treated with tocilizumab.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet kalles en "observasjonsstudie for å vurdere effekten av behandling med RoActemra i monoterapi hos pasienter med revmatoid artritt (RA)." Medikamentet tocilizumab er et biologisk legemiddel som kan brukes sammen med methotrexat (MTX). Noen pasienter tolererer ikke MTX og behandles bare med tocilizumab. Opplysninger som skal registreres er standard måleparametre for RA-pasienter, pasientens sykdomshistorie, pågående og tidligere behandling og eventuelle bivirkninger. Pasientene skal også svare på spørreskjemaer kalt HAQiMONO hver måned i 6 måneder. Svarene skal kartlegge hvordan pasientene fungerer rent fysisk og deres utvikling over 6 måneder. Dataene skal registreres i en elektronisk "Case Report Form" som benyttes til observasjonsstudier. Det skal registreres data fra 50 pasienter i Norge, totalt 280 i Skandinavia. Pasientene samtykker til at data registreres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1718 Prosjektstart: 16.10.2012 Prosjektslutt: 16.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Erik Rødevand
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er sponset av Roche Sverige, Roche Danmark og Roche Norge.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst