Forskningsprosjekt


Atopisk sykdom hos ungdom i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

Studier basert på "Ungdomsstudien Fit futures" og "pasientstudien diagnostikk av fiskeallergi"Prosjektbeskrivelse:
Atopisk sykdom er vanlig hos barn/unge og øker i hele verden. Kvalitetssikrede prevalensdata for ungdom i Nord-Norge og kunnskap om risikofaktorer er mangelfulle. Prevalensdata for fiskeallergi mangler og begrensninger i diagnostikk av fiskeallergi gir unødige kostrestriksjoner. Prosjektet er et PhD-prosjekt med to studier: 1) "Ungdomsstudie" med mål om å kartlegge prevalens/ risikofaktorer for atopisk sykdom hos ungdom, med betydning for forebyggende tiltak. 1000 ungdommer undersøkes med spørreskjema, lungefunksjonstest og allergiprøver. 2) "Pasientstudie" på 30 barn med fiskeallergi med mål om å forbedre diagnostikk. IgE-måling og prikktest vurderes mot dobbelt blind placebokontrollert matvareprovokasjon. Gode data på forekomst og risikofaktorer er viktig. Forskningen er i tråd med myndighetenes satsing på tidlig forebyggende arbeid hos ungdom. Økt kunnskap om fiskeallergi er viktig. Målet å gjøre diagnostikken mere presis, mindre risikabel samt å unngå unødige kostrestriksjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1350 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om lønn, inkl 50 000 i driftsmidler per år for PhD stipendiat fra Extrastiftelsen og Helse Nord HF.

Det søkes om ekstra driftsmidler utover 50 000 pr år fra Helse Nord HF.

Det søkes om midler til spirometer og NO målinger fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det søkes om midler til drift og utstyr fra både Norges Astma og Allergiforbunds forskningsfond og fra Odd Berg Gruppens medisinske forskningsfond.

Ungdomsstudien er en del av Fit Futures 2 som bidrar med driftsmidler.

Prosjektene gjennomføres ved forskningsposten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som dekker utgiftene til lønn og drift av forskningsposten.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Fit Futures 2 (FF 2) - Del av Tromsøundersøkelsen (TU)


Materiale fra biobank:
Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6)
Forskningsgruppe Pediatri - allergi
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord
24.11.2016 REK nord