Forskningsprosjekt


Mannlige barnekreftoverlevere og prestasjoner ved militær sesjon

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en registerstudie. Den inngår i et nordisk prosjekt ”Nordisk barnekreftstudie – senfølger og forebygging” under ledelse av professor Jørgen H. Olsen ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Danmark. Prosjektet vil kartlegge helseproblemer som kreft og dets behandling i barne- og ungdomsår kan ha medført, herunder problemer med vekst og utvikling, fertilitet, kroniske sykdommer, ny kreft, og økt mortalitet. Opplysninger om sykdommer er hentet fra de sentrale helseregistrene. Det norske bidraget til studien består av 10 000 barn og unge som i Kreftregisteret er diagnostisert for kreft i 0 til 19 års alder, i perioden 1953–2008. Fra disse hentes studiepopulasjonen til dette prosjektet: 3476 mannlige barneoverlevere som fikk diagnosen før fylte 15 år og som har vært til sesjon ved alder 18-19 år. Fra Forsvarets helseregister ønskes benyttet data om kognitiv og fysisk prestasjon. Opplysningene skal sammenlignes med kontroller trukket fra det sentrale personregister i forholdet 1:5.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1416 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Leif Åge Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder er fast ansatt i Kreftregisteret, og det vil bli søkt om prosjektspesifikke midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1350

Del av forskningsprogram:

Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (AliCCS)

Norsk tittel: Nordisk barnekreftstudie - Senfølger og forebygging


Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst