Forskningsprosjekt


Vekst og helse hos skolebarn i Oppland

Prosjektbeskrivelse:
I 2007 ble alle familier til barn som ble undersøkt siste gang ved helsestasjonen før skolestart i Oppland, dvs da de var 5-6 år gamle, invitert til å gi opplysninger om barnets helse, vaner og sosiale forhold. 1120 familier deltok og ga tillatelse til å innhente opplysninger om høyde- og vektutvikling fra fødsel og ved senere kontroller på skolen fra helsestasjonene. For de familiene som deltok i 2007 ønsker prosjektgruppen å gjenta en tilsvarende spørreundersøkelse når barna nå er 11-12 år gamle for å undersøke hvordan helse, vaner, sosiale forhold og trivsel og prestasjoner i skolen har utviklet seg gjennom de første skoleårene og om det er sammenheng mellom slike faktorer og vektutvikling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1690 Prosjektstart: 23.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mads N Holten-Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres gjennom PhD-stipend fra Sykehuset innlandet HF og Helse Sør-øst, samt driftsmidler fra Helse Sør-østForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
05.06.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
16.08.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest