Forskningsprosjekt


ESH-CHL-SHOT: Blodtrykkssenkende og kolesterolsenkende behandling etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

ESH-CHL-STROKE IN HYPERTENSION OPTIMAL TREATMENT TRIAL (ESH-CHL-SHOT)Prosjektbeskrivelse:
ESH-CHL-SHOT er en stor, internasjonal, randomisert-kontrollert studie av ulike grader av blodtrykkssenkende og lipidsenkende behandling etter hjerneslag. Målet er å bestemme den ”optimale kombinasjon av blodtrykksbehandling og lipidsenkende behandling» etter hjerneslag. Pasienter med tidligere hjerneslag (1-6 måneder) vil bli randomisert til tre ulike behandlingsmål for systolisk blodtrykk (<120, 120-130, eller 130-140 mm Hg) og to ulike behandlingsmål for LDL-kolesterol (<1.8 mmol/l, eller 1.8-2.8 mmol/l). Pasientene skal følges opp i 4 år, med kontroller hver 3.-6. måned. Den primære effektvariabelen er nytt hjerneslag. De viktigste sekundære effektvariablene er død (uansett årsak) og vaskulære hendelser. Målet er å inkludere 7.500 pasienter, hvorav norske og svenske sentra skal inkludere til sammen 60 pasienter. Studien utgår fra «Istituto Auxologico Italiano»/European Society of Hypertension (ESH) og «Beijing Hypertension League Institute»/Chinese Hypertension League (CHL).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2287 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen sentral/felles finansiering av studien. Prosjektleder i Norge vil søke om finansiell støtte fra norske forskningsfond.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2013 REK sør-øst