Forskningsprosjekt


Effekt på smerte og blødning ved å påføre medikamenter direkte på sårflater

Vitenskapelig tittel:

The effect of topical administration of common drugs on postoperative bleeding and pain in patients undergoing bilateral breast surgery. Investigation the effects of tranexamic acid, adrenaline and bupivacain. A four-armed prospective placebo- controlled double blinded randomized studyProsjektbeskrivelse:
Etter kirurgi ønskes minst mulig smerte og blødning. Velbrukte og rimelige medikamenter som tranexamsyre og adrenalin er dokumentert å redusere blødning, og lokalbedøvelse som bupivacain reduserer smerte. Adrenalin og bupivacain injiseres rundt såret, mens tranexamsyre tilføres intravenøst eller via tabletter. Rundt store sårflater er det vanskelig og utrygt å injisere medikamenter med nål, og dagens bruk av tranexamsyre gir like høy konsentrasjon i hele kroppen. Vi tror at medikamentene kan gi god effekt ved å enkelt smøres direkte på de aktuelle sårflatene (topikal bruk). Det finnes lite prospektiv dobbeltblindet placebokontrollert forskning på dette. Hos brystpasienter hvor samme inngrep skal utføres på begge sider, kan man bedømme effekten av topikalt virkestoff ved å påføre placebo på andre siden. Vi ønsker å undersøke effekten av topikal tranexamsyre og adrenalin alene (arm 1 og 2), av disse to sammen (arm 3) og av bupivacain alene på blødning og smerter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2130 EudraCT-nummer: 2012-004964-23 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Pleym
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Billig preparat og finansieres over avdelingens sedvanlige budsjett.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord
21.03.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord