Forskningsprosjekt


Avansert luftveishåndtering i luftambulansetjenesten - en sammenligning av tidlig vs sen intubasjon.

Vitenskapelig tittel:

Early versus Late Intubation Trial in Physician manned Emergency Medical Services.

A prospective randomized controlled trial comparing competent EARLY-intubation to LATE-intubation in patients with prehospital GCS < 9 and short transport time to hospital.Prosjektbeskrivelse:
Avansert luftveishåndtering er en sentral del i behandlingen av alvorlig syke og skadde pasienter utenfor sykehus som behandles av ambulanse / luftambulanse. Likevel er der lite enighet om hvilke luftveistiltak som er best for pasientene, eller hvilke pasienter som har fordel av intubasjon utenfor sykehus (narkose med pusterør i halsen). Flere studier viser at det kan være farlig å legge pasienter i narkose utenfor sykehus. Dette fordi man ikke har muligheter for hjelp ved vanskelig luftvei, har mindre overvåkningsmuligheter, og forholdene på skadested (vær/mørke) gjør det vanskeligere enn inne i akuttmottak. De fleste liknende studier på luftveishåndtering utenfor sykehus gjort i ambulansetjenester, som ikke er legebemannet. Vi ønsker å sammenligne intubasjon på skadested (tidlig intubasjon) med intubasjon i akuttmottak (sen intubasjon) hos bevisstløse pasienter, med intakte luftveisreflekser og kort transportid til sykehus, som behandles av luftambulanseleger utenfor sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1479 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Arne Sunde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, der begge doktorgrads-stipendiater og hovedveiledere tilknyttet prosjektet er ansatt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad, Universitet.
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest