Forskningsprosjekt


Trening av eksekutive funksjoner etter ervervet hjerneskade

Vitenskapelig tittel:

Cognitive rehabilitation of executive dysfunction – Goal Management Training in patients with acquired brain injuryProsjektbeskrivelse:
Hovedhensikten med denne eksperimentelle randomiserte studien er å undersøke effekten av en gruppebasert intervensjon, Goal Management Training, for trening av eksekutive funksjoner, og om slik trening også kan påvirke psykisk helse, mestringsstrategier, deltagelse i dagligdagse aktiviteter og livskvalitet. Svikt i eksekutiv funksjoner er hyppig forkommende etter ervervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade, hjerneslag eller tumor), og er ofte en negativ prediktor for hvordan det går over tid. I praksis kan dette vise seg ved redusert evne til å planlegge, arbeide målrettet og strategisk, problemløsning, regulere følelser, opprettholde motivasjon over tid, initiere aktivitet og selvinnsikt. Det er pr dags dato ingen allment akseptert standardisert intervensjon for trening av eksekutiv dysfunksjon. Det skal inkluderes 65 deltagere til studien. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1436 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst