Forskningsprosjekt


Fatigue hos pasienter med kronisk smerte

Vitenskapelig tittel:

Fatigue hos pasienter med kronisk smerte.                                                         Forekomst, kjennetegn, prediktorerProsjektbeskrivelse:
Fatigue er hyppig forekommende ved en rekke sykdommer, og er et uttalt problem i rundt 75% av pasienter med kroniske smerter. Fatigue har vesentlige konsekvenser for pasientenes liv og er en kompliserende faktor i behandlingen av pasienter med kronisk smerte. Etiologien er uklar og det finnes trolig multiple potensielle etiologiske faktorer som sameksisterer. Formålet med studien er å få en bedre forståelse av sammenhenger mellom fatigue og fysiologiske, psykologiske, og sosiodemografiske faktorer hos pasienter med kroniske smerter og de behandlingsmessige implikasjonene dette vil kunne ha. Foremålet konkretiseres til følgende problemstillinger.1.Hva er forekomsten av fatigue i en populasjon av kroniske smertepasienter, og hva kjennetegner pasienter med uttalt fatigue. 2. Påvirker fatigue smerter og livskvalitet over tid? 3. Har kroniske smertepasienter med uttalt fatigue en redusert funksjon av HPA aksen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1624 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Svein Bergvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord søkes for finansiering av prosjektetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 440

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd i medisin, Nivå: Phd
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
12.10.2017 REK nord