Forskningsprosjekt


Hva er det verdt for pasienten å unngå en ekstra bronkoskopi?

Vitenskapelig tittel:

Analyse av pasienters villighet til å betale (willingness to pay) for å unngå en ekstra bronkoskopi.Prosjektbeskrivelse:
Ved bronkoskopi finnes det flere prøvetakingsmetoder som i kombinasjon gir økt presisjon ved diagnostisering. Hvor mange prøvetakningsmetoder som benyttes velges ut fra en kost- nyttevurdering både fra et helsetjeneste- og pasientperspektiv. I dette prosjektet vil en benytte begrepet “willingness to pay” for å sette en konkret verdi på kost-nytte veiingen fra pasientperspektivet. Hvor mye er pasienten villig til å betale i «kroner og øre» for å slippe å måtte utføre en ny bronkoskopi? Rundt 50 pasienter som har fått utført bronkoskopi ved Helse Møre og Romsdal HF vil bli forespurt om å delta i et telefonintervju om temaet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1478 Prosjektstart: 30.11.2012 Prosjektslutt: 28.06.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kjetil Roth
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra Helse Møre og Romsdal for å gjennomføre prosjektetForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK vest