Forskningsprosjekt


ASA-desensibilisering ved SUS

Prosjektbeskrivelse:
Overfølsomhet for acetylsalisylsyre (ASA) er del av et sykdomskompleks som innebærer kronisk bihulebetennelse med nesepolypper og astma. Øre-nese-hals-avdelingen ved Stavanger universitetssykehus har i flere år gjennomført desensibilisering mot ASA etter standardisert protokoll. Søker ønsker nå å evaluere denne behandlingen. Man tar sikte på å rekruttere 30 voksne pasienter som henvises til avdelingen for å gjennomgå behandling med ASA-desensibilisering. Deltakelsen innebærer klinisk undersøkelse og besvarelse av spørreskjema, blant annet om astma, nese- og bihulesymptomer og pasientens livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1476 Prosjektstart: 03.09.2012 Prosjektslutt: 01.07.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anders Torp
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder i forskningsstilling. Stipend fra egen forskningsavdeling.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK vest