Generell forskningsbiobank


Benmarg og blod fra friske

Prosjektbeskrivelse:

Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital har etablert en forskningsbiobank for beinmargceller og blod/serum/plasma som brukes aktivt i forskning på myelomatose. I denne forskningen er det regelmessig behov for å sammenligne kreftceller fra myelomatosepasienter med normale plasmaceller som er den cellen kreftsykdommen springer ut av. Det er tilsvarende behov for serum/plasma fra blod. Vi har hittil ikke hatt slik tilgang, men har brukt prøver fra pasienter som har tatt benmarg av andre grunner som substitutt. Det er et stort behov for å etablere tilgang til biologisk materiale fra friske.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1490 Startdato for innsamling av materiale: 20.09.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Anders Waage
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St Olavs hospital
Finansieringskilder: Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge/NTNU


Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt