Forskningsprosjekt


Referansegruppe for forskning på nevrologiske sykdommer

Vitenskapelig tittel:

Reference group for research on neurological diseasesProsjektbeskrivelse:
Pasienter med nevrologiske sykdommer gjennomgår tidkrevende og til dels invasiv diagnostikk, og det er i dag ikke tilgjengelig tilsvarende diagnostikk fra nevrologisk friske personer. Det er ønskelig å opprette en godt karakterisert referansegruppe som har gjennomgåttt avansert billeddiagnostikk, nevropsykologisk testing og spinalvæske biomarkøranalyse uten at de har underliggende nevrologisk sykdom. Disse personene vil bli rekruttert fra ortopedisk avdeling ved Ahus i forbindelse med elektiv kirurgi som innebærer bedøvelse i ryggmargen. En slik referansegruppe vil være unik og danne grunnlag for forskning i en rekke fagområder innen nevrologi. Nevroklinikken ved Ahus driver forskning på sykdommer som Alzheimer, Parkinson, MS og hodepine. Prosjektleder er også leder for et nasjonalt samarbeid for å bedre tidlig diagnostikk av demens (DDI), dette er ledd i et større europeisk samarbeidsprosjekt (BIOMARKAPD) finansiert av EU. Enkelte analyser vil utføres av samarbeidsparnere i utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1576 Prosjektstart: 15.10.2012 Prosjektslutt: 30.09.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tormod Fladby
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering av prosjektet er forløpig dekket av egne midler ved Akershus universitetssykehus. Det vil også kunne bli aktuelt med ekstern finansiering fra for eksempel Helse Sør-Øst, Forskningsrådet eller lignende.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst