Forskningsprosjekt


Unge brukere av psykisk helsevern i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

Young people´s use of specialized mental health services in North Norway. The prediction of early adolescence mental health and  psychosocial well-being, educational and work experiences on multiethnic young adults use of specialized mental health servicesProsjektbeskrivelse:
I et nasjonalt perspektiv har Nord-Norge en høy forekomst av helseproblemer, høyt skolefrafall, lavere arbeidslivsdeltakelse, lavere utdanningsnivå og mer psykisk sykdom enn resten av landet. Studiet tar utgangspunkt i en tverrsnittsundersøkelse, ”Ungdom og Helse”, som ble gjennomført i perioden 2003-2005 av 10. klassinger i Nord-Norge. Undersøkelsen omhandlet spørsmål om helse, familieforhold og utdanningsønsker. Utvalget består av 4881 ungdommer. I dette oppfølgingsstudiet vil man med utgangspunkt i oppkobling mellom UHNN og registerdata fra Norsk pasientregister, Norsk utdanningsdatabase, Statisk sentralbyrå og Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) undersøke sammenhenger som kan gi økt kunnskap om prediktorer for bruk av helsetjenester, og om marginalisering og ekskluderingsprosesser i forhold til skole og arbeidsliv. Det vil også undersøkes om variabler som psykisk og fysisk helse, familiestøtte og mestringsevner virker beskyttende mht. overgangen fra ungdom til ung voksen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1393 Prosjektstart: 26.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  UiT
UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT

Sparebank1 Nord Norges gavefond

SANKS

UiT, IKM

NordlandssykehusetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD helsevitenskap, Nivå: doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Ungdom og helse. Et forskningsprosjekt om helse og livsstil blant ungdom i Nord Norge.


Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst