Forskningsprosjekt


Muskelskjellettplager i en multietnisk ungdomspopulasjon; forekomst og sammenheng med psykososiale faktorer og bruk av psykisk helsevern og arbeidslivsmarginalisering i ung voksen alder.

Vitenskapelig tittel:

TENDER BODIES and young souls; the outcome of musculoskeletal pain in multiethnic adolescents. Prevalence and associations with psychosocial factors, mental health care utilization and work achievement in young adulthood.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet undersøke multietnisk ungdoms muskelskjelettplager; forekomst og sammenheng med psykososiale faktorer og bruk av psykisk helsevern og arbeidslivsmarginalisering i ung voksen alder. Prosjektet tar utgangspunkt i Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN), 2003-2005, der 15-16 åringer ble undersøkt i de tre nordligste fylkene. Data fra UHNN vil bli undersøkt og koblet opp mot Norsk pasientregister, Norsk utdanningsdatabase og Statistisk sentralbyrå (FD-Trygd). Forskning på smerter hos ungdom, og sammenhengen med mental helse, er sparsom. I Norge står psykisk sykdom for 57,9 % av uførhet i alderen 18-39 år. Å finne ut hvordan det går med smerteplaget ungdom i ung voksen alder kan derfor ha samfunnsmessig, kunnskapsmessig og helsefaglig betydning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1381 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil søke Helse Nord og andre finansieringskilder for finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Ungdom og helse. Et forskningsprosjekt om helse og livsstil blant ungdom i Nord-Norge.


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst