Forskningsprosjekt


Fotefar fra skole til arbeidsliv. Hva er sammenhengen mellom helse i ungdomstiden, etnisk og religiøs tilhørighet, familieklima og senere skolefrafall og arbeidslivsmarginalisering hos unge mennesker i Nord-Norge?

Vitenskapelig tittel:

Footprints from school to work.

What is the linkage between health status in adolescence, ethnic and religious membership, family climate and later school drop-out and work marginalization among young people in Northern-Norway 2003-2012?"Prosjektbeskrivelse:
I et nasjonalt perspektiv har Nord Norge en høy forekomst av høyt skolefrafall, lavere arbeidslivsdeltakelse og lavere grad av høgere utdanning. Studiet tar utgangspunkt i en tverrsnittsundersøkelse, ”Ungdom og Helse”, som ble gjennomført i perioden 2003-2005 blant nordnorske 10. klassinger. Undersøkelsen omhandlet spørsmål om helse, familiforhold og utdanningsønsker. Utvalget består av 4881 ungdommer der 10% var samer, og 7% hadde læstadiansk tilknytning. I dette oppfølgingsstudiet vil man med utgangspunkt i oppkobling mellom UHNN og registerdata fra Norsk utdanningsdatabase, Statisk sentralbyrå og Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) undersøke sammenhenger som kan gi økt kunnskap i forhold til marginalisering og ekskluderingsprosesser i forhold til skole og arbeidsliv. Det vil også undersøkes for variabler som kjønn, etnisk og religiøs tilhørighet, og variabler som kan virke beskyttende eller forsterkende, eksempelvis psykisk og fysisk helse, familiestøtte og mestringsevner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1380 Prosjektstart: 26.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT

Sparebank1 Nord Norges gavefond

SANKS

UiT, IKMForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD helsevitenskap, Nivå: doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Ungdom og helse. Et forskningsprosjekt om helse og livsstil blant ungdom i Nord Norge


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst