Forskningsprosjekt


Astma i Telemark

Vitenskapelig tittel:

Asthma in Telemark - Incidence, impact of occupational exposure, patent reported outcome and health economic calculationsProsjektbeskrivelse:
Kroniske luftveissykdommer vil i følge WHO være den tredje største dødsårsaken globalt i 2020. Astma er blant de vanligste kroniske sykdommene blant yrkesaktive. I denne aldersgruppen er arbeidsrelatert eksponering identifisert som viktige årsaksfaktor for både nyoppstått astma og for forverring av astma. Pasienter med arbeidsrelatert astma rapporterer flere dager med symptomer, søker mer medisinsk behandling, og har en lavere livskvalitet sammenlignet med de uten arbeidsrelasjon. Studien er en kohortstudie hvor formålet er å beregne forekomsten av luftveissymptomer og astma i forhold til kjønn, alder og eksponering i og utenfor arbeid over en periode på 20 år. Et spørreskjema om luftveisplager, eksponering og komorbiditet vil bli sendt til et tilfeldig utvalg bestående av 50.000 personer bosatt i Telemark i aldersgruppen 16 til 50 år. Astmatikere og kontroller vil så følges i en case-controll studie med eksponeringskartlegging, spirometri, FeNO-målinger og inflammasjonsmarkører i blod. Det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank, ”Astma i Telemark”. Ansvarshavende er Anne Kristin Møller Fell. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av biologisk materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1665 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Kristin Møller Fell
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering fra Seksjon for Arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark.

Det er søkt om midler fra Helse og Rehabilitering (avgjøres i november 2012) og fra Helse Sør-Øst (avgjøres i desember 2012).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad og post.doc prosjekt medisin, Nivå: Universitet
Materiale fra biobank:
Astma i Telemark
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
07.05.2014 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst