Forskningsprosjekt


Foreldreerfaring når et prematurt født barn er med i en ernæringsstudie

Vitenskapelig tittel:

An investigation of mothers’ and fathers’ experience of having a very-low birth weight infant enrolled in a clinical study exploring an optimized neonatal nutrition-regimeProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølgingsstudie av forskningsprosjektet 2009/1946 ”Ernæring til svært premature barn” (PreNu-1). I den foreliggende oppfølgingsstudien er formålet å beskrive de pårørendes erfaring i forhold til stress, håp, belastning og livskvalitet fra inklusjon av barnet i forskningsprosjektet til skolealder, og å finne om barnets deltakelse i PreNu påvirket graden av stress hos foreldrene. Foreldrene til 50 premature barn inviteres til å delta i en spørreskjemaundersøkelse. Deretter vil 16 av foreldrene velges ut til dybdeintervju. Deltakelse bygger på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1429 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Britt Nakstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er forskningsmidler ved Barne- og ungdomklinikken og Universitetet i Oslo som vil finasiere forsker som får ansvar for kontakt med pårørende og datainnsamling, samt bearbeiding av resultater og manuskriptbearbeidelse. Øvrige prosjektmedarbeidere er finansiert via universitetssykehusene og universitet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Universitetet i Oslo
Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst
12.09.2012 REK sør-øst