Forskningsprosjekt


Sønner av kreftbehandlete mødre; prestasjon ved militær sesjon

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en registerstudie som har til hensikt å undersøke om sønner av kreftoverlevende mødre har reduserte prestasjoner ved fysiske og kognitive tester på sesjon, sammenlignet med en kontrollgruppe, og om eventuelle forskjeller kan assosieres med mors kreft og kreftbehandling før svangerskapet, samt tid mellom kreftbehandling og svangerskap tidligere. Ut fra et tidligere prosjekt i regi av Kreftregisteret om kvinner i fertil alder behandlet for kreft i perioden 1967-2004 kan man identifisere 700 menn, som er sønner av slike kvinner og som nådde vernepliktig alder innen 2010. I tillegg vil man identifisere ca 200 menn som er sønner av kvinner behandlet for kreft i barnealder etter 1953. Disse data skal kobles mot Medisinsk fødselsregister og mot Forsvarets helseregister. Det skal benyttes en referansepopulasjon av alle vernepliktige ved 5-års intervaller. Fra Forsvarets helseregister tar man ut prestasjonsskår for fysiske og kognitive tester. De kognitive testene gir en Stanie-skår, som kan transformeres til IQ-poeng. Det skal ikke hentes opplysninger fra pasientjournaler. Det bes om fritak fra å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1384 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Leif Åge Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har fast ansettelse ved Kreftregisteret, og det vil bli søkt om prosjektspesifikke midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 900

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst