Forskningsprosjekt


NAV-legers veiledning av fastleger i sykmeldingsspørsmål

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert studie av effekt av NAVs rådgivende legers veiledning av fastlegers sykmeldingspraksis med fokus på å øke bruken av gradert sykmelding og redusere totalt sykefraværProsjektbeskrivelse:
I studien tar man sikte på å undersøke effekten av NAV-legers veiledning av fastleger i sykemeldingsspørsmål. I et forprosjekt er det utviklet en arbeidsmetode for NAV-leger som handler om å systematisk veilede fastleger i sykmeldingsspørsmål. I studien det nå søkes om, vil man ved teste effekten av intervensjonen. 210 fastleger i Bergen vil bli randomisert til enten å motta slik veiledning eller bare å ha tilgang til den på eget initiativ.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1087 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.04.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert over NAVs ordinære budsjett.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 210

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest
16.08.2017 REK vest
31.10.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest