Forskningsprosjekt


Voldsbekjempelse på Haiti

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skjer i samarbeid med den norsk-haitianske hjelpeorganisasjonen Prosjekt Haiti. De er lokalisert i Delmas 33, et område av Port-au-Prince som er definert som et "red zone"-distrikt for vold. Sammen med Universitetet i Tromsøs fagmiljø for medisinsk fredsarbeid (Peace through Health, som blant annet driver mastermodulen Peace, Health and Medical Work) vil forskerlinjestudent Kristine Andreassen se på mulighetene for at helsearbeidere i Delmas 33 kan bidra til å minke volden i området. Både helsearbeidere fra det lokale sykehuset, samt lokalbefolkning knyttet til Prosjekt Haiti vil delta for å kartlegge omfang av vold, behov for voldsrelatert helsehjelp, samt videre å finne mulige løsninger for å forebygge og minke voldsomfanget. Begrepet vold holdes bredt, men hovedfokus vil for studiet vil bestemmes i samråd med haitianske medarbeidere under forskningsopphold på Haiti.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1220 Prosjektstart: 17.09.2012 Prosjektslutt: 31.05.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Holtedahl
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerstipend for forskerlinjestudenter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 630

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk Forskerlinje, Nivå: Grunnstudiet
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord