Forskningsprosjekt


Afasi? Du bør snakke mye for å bli bedre

Vitenskapelig tittel:

En effektundersøkelse av et intensivt gruppetilbud (SunCIST) for rehabilitering av språkproduksjon hos afasirammedeProsjektbeskrivelse:
Studien vil kunne bidra til økt kunnskap om utbytte av et spesifikt rehabiliteringsprogram for afasirammede, og vil i den forstand gi ny kunnskap om afasirehabiliteirng. Constraint induced språkterapi (CIST) og SunCIST er et rehabiliteringstilbud for afasirammede etter hjerneslag. Constraint induced språkterapi (CIST) fokuserer på intensiv mengdetrening av muntlig språkfunksjonen basert på prinsipper om hjernens plastisitet. I studien vil man undersøke effekten av SunCIST (umiddelbar, langsiktig), hvilke faktorer som påvirker bedring av afasi (språkmodaliteter, lingvistiske enheter, kognisjon), generalisering til daglig kommunikasjonen, livskvalitet og endringer i hjerneaktivitet med event-related potentials (ERP). Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1123 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Melanie Kirmess
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og gjennomføres i tverrfaglig team på Sunnaas sykehus HF.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst