Generell forskningsbiobank


EXDEM

Prosjektbeskrivelse:
Spyttprøver fra 160 pasienter som deltar i EXDEM, en RCT for å undersøke effekt av fyisk trening hos pasienter med mild til moderat grad av demens i sykehjem skal undersøkes for stresshormonet kortisol.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1129 Startdato for innsamling av materiale: 03.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Knut Engedal
Finansieringskilder: Nasjonalt kompetansesenter for aldring oog helse


Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst