Forskningsprosjekt


Kronisk smerte og symptomer assosiert med dysfunksjonell pusting

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke om pasienter med kroniske smerter er plaget med uspesifikke symptomer som man har assosiert med hyperventilering eller dysfunksjonell pusting, om belastningen av disse uspesifikke symptomene er større enn hva som tidligere har vært registrert i en normalbefolkning og om denne symptombelastningen varierer med karakteren/dimensjonene av smerte eller andre plager. Det gjøres en tverrsnittsundersøkelse for å påvise eventuell samvariasjon mellom smerte, symptomer som har vært assosiert med dysfunksjonell pust, andre fysiske symptomer og angst. Det skal inkluderes 150 pasienter med kroniske smerter som er henvist til Avdeling for tverrfaglig smertebehandling ved Oslo universitetssykehus. Data omfatter opplysninger fra pasientjournal og sykehusadministrative data (PASDOC), i tillegg til spørreskjema. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1122 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.07.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har ingen eksterne samarbeidspartnere og mottar ingen økonomisk støtte.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst