Forskningsprosjekt


Legemiddelbehandling hos døende i sykehjem

Prosjektbeskrivelse:
Omsorg ved livets slutt utgjør en vesentlig del av sykehjemmenes oppgaver. Det eksisterer lite forskning som viser hvilke medikamentelle tiltak som gjøres for å optimalisere behandlingen hos døende sykehjemspasienter. Vi vil i denne studien undersøke hvordan og i hvilken grad en anerkjennelse av at døden er nært forestående fører til endrede medikamentelle intervensjoner i den siste leveuken hos døende på sykehjem. Vi vil gjennomføre en retrospektiv observasjonsstudie på tre sykehjem i Bergen der vi analyserer medikamentendringer hos pasienter i deres siste leveuke, og undersøker hvorvidt det er anerkjent i journalen at døden er nært forestående.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1093 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  UiB / Uni Research
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den norske legeforeningen (allmennpraktikerstipend)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Sluttmelding/publikasjon: Legemiddelbehandling hos døende i sykehjem
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest
07.03.2018 REK vest