Forskningsprosjekt


Fødselsinduksjoner- en prospektiv observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:

Fødselsinduksjoner - en prospektiv observasjonsstudie

Induction of labour - a prospective observational study. Prosjektbeskrivelse:
Antall induksjoner har de siste årene økt i Norge. Årsaken til økningen i induksjonsfrekvensen i Norge er usikker. Har den gravide befolkningen blitt sykere, eller er det andre årsaker til denne økningen? For 15 år siden var situasjonen den samme med hensyn til keisersnitt. Man hadde ut ifra statistikk fra Medisinsk fødselsregister god kunnskap om den økte keisersnittfrekvensen, men liten kunnskap om indikasjoner, komplikasjoner og om keisersnittene var akutte eller planlagte. I Medisinsk fødselsregister registreres antallet induksjoner, men ikke indikasjonene for indikasjonene for induksjon og ei heller eventuelle komplikasjoner. Vi vet ikke om det er variasjoner i enkelte indikasjoner mellom de ulike fødeinstitusjonene. På liknende måte som gjennombruddsprosjektet om keisersnitt ønsker vi med en prospektiv observasjonsstudie å få mer kunnskap om induksjoner: indikasjoner,variasjoner,komplikasjoner og outcome for mor og barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1240 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Malin Andrea Elisabeth Doegl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønnsutgifter vil være dekket av ansettelsesforholdene ved de respektive helseforetakene og NTNU. Det vil søkes om ekstern finansiering for driftsmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 750

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
26.10.2012 REK midt
15.03.2013 REK midt
20.09.2013 REK midt