Forskningsprosjekt


Afasi og hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Afasi, livskvalitet og TaleapraxiProsjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet består av to deler og er utgangspunkt for fire mastergrader i logopedi. Den ene delen handler om afasi og livskvalitet. Den andre delen handler om tilleggsvansken taleapraksi. Apraksi og afasi rammer to ulike sider av kommunikasjonen, henholdsvis tale og språk. Afasi er en ervervet språkforstyrrelse forårsaket av hjerneskade, der personen før skaden har hatt normal språkutvikling. En person med apraksi har normal kraft og koordinasjon i muskulaturen, men nedsatt evne til å utføre viljestyrte handlinger. Det har nylig kommet en norsk test for å måle livskvalitet hos personer med afasi, og studien tar sikte på både å se om testen gir et godt mål på livskvalitet og å undersøke forholdet mellom livskvalitet og grad av afasi. Søker ønsker videre å oversette en annen test for taleapraksi til norsk for å undersøke om testen er egnet ved diagnostisering i Norge. I tillegg skal studien undersøke forholdet mellom afasi og taleapraksi. For å validere testene om vil man også inkludere friske mennesker som kontrollgruppe. Studien er samtykkebasert, og søker tar sikte på å rekruttere 50 forskningsdeltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1080 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Geir Olve Skeie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, studieretning logopedi, Nivå: Mastergrad
Del av forskningsprogram:

The Bergen Stroke Study NORSTROKE 2011/1862/ REK VEst


Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest