Forskningsprosjekt


Kartlegging av helse og funksjon

Vitenskapelig tittel:

Coop-Wonca som instrument i kartlegging av helse og funksjonProsjektbeskrivelse:
Under ordningen Raskere tilbake, tilbyr Smednes trivselsgård as på oppdrag fra Helseforetaket, Helse Midt-Norge psykososial arbeidsretta rehabilitering. En egen rehabiliteringsmodell, AFEM (ansvar for egen mestring) benyttes her. Man ser behov for enkle, effektive instrumenter til bruk i vurdering av rehabiliteringsbehov og kontinuerlig evaluering av resultater mht helse og funksjon. Coop-wonca er et skjema for egenrapportering om helse og funksjon. Som ledd i dette arbeidet, anses tidslinjestudie om bruk av spørreskjema coop-wonca hensiktsmessig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1239 Prosjektstart: 25.06.2012 Prosjektslutt: 31.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hildfrid Vikkelsmo Brataas
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helseforetaket, Helse-Midt-Norge finansierer rehabiliteringsoppdrag som omfatter FoU delen. Denne, Smednes trivselsgård as, er oppdragsgiver overfor HiNT/Senter for omsorgsforskning MIdt-Norge.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt