Forskningsprosjekt


Genetisk studie av familiær Multippel Sklerose

Prosjektbeskrivelse:
Multippel sklerose er en progressiv nevrologisk sykdom som debuterer hovedsakelig i ung alder. Den inflammatoriske prosessen rammer isolasjonslaget rundt nervetrådene som fører til gradvis tap av nervetrådene og redusert førlighet. Årsaken til multippel sklerose er fortsatt ukjent, men det er antatt at både miljømessige og arvelige faktorer spiller en viktig rolle. Cirka 20% av pasientene angir at flere personer i familien er rammet av sykdommen (familiær MS). Vi vet fra tidligere studier at det er større sannsynlighet å avdekke arvelig faktorer i slike familier. Ved å studere arveanlegget øker man kunnskapen om sykdomsutviklingen som kan gi større muligheter for å utvikle nye medisiner. I dette prosjektet blir blodprøvene analysert for å kartlegge arveanlegget hos familiære MS pasienter. Studien utføres med nyere sekvenseringsteknikker i samarbeid med det medisinsk-genetisk laboratoriet ved University of British Columbia, Vancouver, Canada.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1215 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Krisztina Johansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes midler fra Samarbeidsorganet og fra det kanadiske forskningsråd. Ingen koplinger til farmasøytisk indistri.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevromedisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
skal etableres i forb med dette prosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord