Forskningsprosjekt


CHARACTERIZE: En europeisk studie blant pasienter med revmatisk sykdom og risiko for bivirkninger i mage og/eller tarm; en retrospektiv observasjonsstudie på forskrivningsmønster av VIMOVO

Vitenskapelig tittel:

CHARACTERIZE: European study in patients with osteoarthritis, rheumatoid Arthritis, or ankylosing spondylitis at Gastrointestinal risk: A retrospective, Non-interventional study of VIMOVO prescribing patternsProsjektbeskrivelse:
Artrose, revmatoid artritt og bekhterevs er kroniske sykdommer hvor behandlingen ofte er smertelindring med bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Regelmessig bruk av NSAID gir ofte mage-og tarmplager som gastriske- og/eller duodenalsår. Tilleggsbehandling med en protonpumpehemmer (PPI), feks. esomeprazol, vil kunne redusere denne risikoen hos utsatte pasientgrupper. Vimovo er en tablett som inneholder både naproksen og esomeprazol, og markedsføringstillatelse er gitt for medikamentet ”der behandling med lavere doser med naproksen eller andre NSAIDs ikke antas å være tilstrekkelig”. Formålet med studien er å undersøke i hvilken utstrekning VIMOVO gis på godkjent indikasjon. Man ønsker også å se på ulike faktorer som påvirker legers foreskrivningspraksis og hva som karakteriserer disse legene og deres pasienter. Det skal inkluderes 150 forskningsdeltagere. Data omfatter opplysninger fra pasientjournal og spørreskjema. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1113 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Andrea Berz
Forskningsansvarlig(e):  Medisinsk senter Fornebu
AstraZeneca AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

AstraZeneca AS finansierer prosjektetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst