Forskningsprosjekt


Rehabiliterende kommunikasjon - om kommunikasjon og språk for bemyndigelse av eldre med rehabiliteringsplass på sykehjem.

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en mastergradsoppgave som skal undersøke hvordan eldre med rehabiliteringsplass på sykehjem opplever kommunikasjon med personalet, og om kommunikasjonen oppleves som "bemyndigende". Resultatene av undersøkelsen vil kunne ha betydning for brukere og personale ved andre rehabiliteringsinstitusjoner og korttids behandlingsavdelinger ved at de kan anvendes til å veilede og tilrettelegge rehabiliteringspraksis. Studien har et kvalitativt opplegg med intervju og observasjon. Observasjonsdelen gjennomføres før intervjuene slik at erfaringer fra disse kan unyttes under intervjuene. Det skal rekrutteres 5-8 eldre over 65 år med kroniske eller midlertidige fysiske funksjonsnedsettelser med rehabiliteringsplass på sykehjem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1172 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marie Berg
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forsker.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i rehabilitering - fordypning eldre og barn, Nivå: Master studium
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst