Forskningsprosjekt


ALIGN - en tverrsnittsstudie som gjøres i flere land, for å fastslå pasientens spesielle og generelle oppfatning av medisiner og etterlevelse av valgt systemisk behandling av kroniske betennelsessykdommer (IMID)” ALIGN-study IMM11-0138.

Vitenskapelig tittel:

Epidemiological/HEOR Study Protocol – IMM11-0138

ALIGN – Multi-country, cross sectionAL study to determine patient specIfic and General beliefs towards medicatioN and their treatment compliance to selected systemic therapies in chronic inflammatory diseases (IMID)Prosjektbeskrivelse:
Dette er en observasjonsstudie (ALIGN) som har til hensikt å bedre forståelsen for pasientens holdninger, oppfatninger og bekymringer knyttet til behandling av hans/hennes kroniske betennelsessykdom (revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, psoriasis og psoriasisartritt). Studien vil benytte standard spørreskjemaer som verktøy for å vurdere pasienters tro på medikamenter og behandlingsetterlevelse, samt oppfatninger om sykdom i en populasjon av pasienter med kroniske betennelsestilstander. Pasienten skal kun ha et studiebesøk i studien og dette studiebesøket samordnes med en vanlig rutinekontroll for den kroniske sykdommen. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1112 Prosjektstart: 03.09.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jørgen Jahnsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Abbott Norge as finansierer prosjektet. den økonomiske avtalen er ikke klar enda og blir ettersendt så snart den foreligger.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst