Forskningsprosjekt


Tidlig rehabilitering og komplikasjoner etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Early rehabilitation and complications after stroke

A substudy of the Life early after stroke - The LEAST studyProsjektbeskrivelse:
Det er godt dokumentert at behandling i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering reduserer død og avhengighet og bedrer livskvalitet. Tidlig mobilisering, fysisk aktivitet og tverrfaglig tilnærming er sannsynligvis av stor betydning for den positive effekten og virkningsmekanismen kan i stor grad tilskrives en reduksjon i antall immobiliseringsrelaterte komplikasjoner. Den direkte sammenhengen mellom tidlig rehabilitering og komplikasjoner etter slaget er imidlertid fortsatt ukjent. LEAST-studien er en prospektiv hvor mengden og kvaliteten på tidlig rehabilitering blir registrert hos 400 pasienter med akutt hjerneslag som er innlagt ved 10 slagenheter i Norge. Sammenhengen mellom den tidlige rehabilitering og antall komplikasjoner som registreres på en gitt dag vil i bli analysert på et utvalg pasienter som inkluderes i LEAST studien. I tillegg vil en grundigere registrering av komplikasjoner bli gjennomført på et utvalg pasienter innlagt ved St. Olavs hospital.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1236 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av midler tildelt fra Kontaktutvalget mellom St. Olavs Hosiptal og Det medisinske fakultet ved NTNU, samarbeidsorganet for Helse Midt og NTNU samt midler fra Slagenhetens forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjeprosjekt, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
13.06.2014 REK midt