Forskningsprosjekt


Nasjonal kartlegging av utredning og behandling for binyrebarkkreft i perioden 1985-2009.

Prosjektbeskrivelse:
En ønsker å kartlegge nasjonalt hvordan pasienter med binyrebarkkreft utredes, behandles og følges opp og hvilke resultater man oppnår med henblikk operasjon i tidlige stadier og cellegift/strålebehandling ved sykdom med spredning. Man ønsker å se på resultatene i sammenlikning med tidligere norske data, internasjonale studier og trender over tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1058 Prosjektstart: 15.07.2012 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Alexander Fosså
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres innenfor vanlig forventet overtidsarbeid for en OUS overlege. Camilla Wolff utfører arbeidet i smesterferier slik studieopplegget ved Universitetet i Bratislava tilsier.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 230

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Diplomoppgave (Slovakia)
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst