Forskningsprosjekt


Interhospitaltransporter av intensivpasienter - et ti-års retrospektivt materiale

Prosjektbeskrivelse:
Sykehusstrukturen og funksjonsfordelingen medfører at mange pasienter må transporteres mellom sykehus under pågående intensivbehandling. Transportene kan foregå både med ambulansebil, helikopter eller fly. Hensikten med studien er å studere fysiologiske endringer og tekniske komplikasjoner i en pasientpopulasjon som under transport får pågående NO-gass behandling, ECMO-behandling ("hjertelunge-maskin"), IABP (aortaballongpumpe)-behandling eller ligger i kuvøse. Det inkluderes 2000 pasienter som har blitt transportert av Luftambulanseavdelingen i perioden 2002-2011. Data omfatter opplysninger fra transportjournal, pasientjournal og PasDoc/DIPS. Data skal kobles mot Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister. Det søkes om fritak fra samtykkekravet, herunder dispensasjon fra taushetsplikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1107 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mårten Sandberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Evt. kostnader dekkes over prosjektleders forskningsbudsjett

Evt. kostnader dekkes over prosjektleders forskningsbudsjettForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst