Forskningsprosjekt


Årsaksfaktorer og prognose ved status epilepticus

Prosjektbeskrivelse:
Status epilepticus (SE) er en alvorlig tilstand med høy mortalitet og morbiditet. Prognosen ved SE er først og fremst avhengig av årsak. I denne studien skal det utføres en retrospektiv journalgjennomgang hvor man skal A) klassifisere SE etter årsak, B) vurdere varighet, behandling og prognose av SE avhengig av årsak, og C) undersøke i hvilken grad svikt i inntaket av profylaktisk epilepsibehandling bidrar til utløsning av SE hos pasienter med etablert epilepsi. Det skal benyttes journaldata fra 100 pasienter innlagt med SE i Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, samt Barneklinikken ved St. Olavs Hospital de siste 10 årene. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1231 Prosjektstart: 20.08.2012 Prosjektslutt: 20.08.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Inst. for nevromedisin, NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt