Forskningsprosjekt


S-05087 Kreftrisiko og dødelighet blant militært og sivilt personell i Sjøforsvaret

Vitenskapelig tittel:

Epidemiological studies among Royal Norwegian Navy servicemen. Cohort establishment, cancer incidence and cause-specific mortality.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet var opprinnelig et oppdrag fra Sjøforsvaret, initiert av mediaoppslag om helserisiko i Sjøforsvaret (bl.a. kreftrisiko på kystfort i Nord-Norge, medfødte misdannelser blant barn av fedre på MTB "Kvikk"). Godkjenning ble gitt av Datatilsynet, før Helseforskningsloven trådte i kraft (Datatilsynets ref. 2003/373-3) med Aage Andersen som prosjektleder. Senere (2005) overtok Tor Haldorsen lederrollen, og til slutt Tom K. Grimsrud (2007). Prosjektet ble gjennomført som et doktorgradsarbeid av undertegnede med Tom K. Grimsrud som veileder. Tre artikler, på metode, asbestrelatert kreft, (annen) kreftrisiko og dødsårsaker, inngikk. Disputas var i februar 2011. Vi søker herved om at 1) Leif Åge Strand overtar som prosjektleder etter Tom K. Grimsrud, 2) Prosjektperioden utvides med 5 år grunnet behov for etterprøving av resultater. Opprinnelig frist for sletting/anonymisering (01.08.2012) ble fastsatt ut fra beregnet analysestart i 2003, men prosjektet ble 4 år forsinket
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1193 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leif Åge Strand
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det opprinnelige prosjektet var finansiert av Sjøforsvaret. Siden søknaden ikke dreier seg om videre forskning på Sjøforsvarskohorten, men kun oppbevaring av materialet i Kreftregisteret, er finansiering ikke relevant.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 38000

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst