Forskningsprosjekt


Hepatitt C i Nord

Vitenskapelig tittel:

Host determinants for the development of severe hepatitis C liver disease and resistance to treatmentProsjektbeskrivelse:
Det er en økning av antall nydiagnostiserte pasienter med hepatitt C (HCV) i Nord Norge og i Europa forøvrig. Det er til nå registrert 4100 pasienter med sykdommen. Det forventes et økt antall pasienter med leversvikt og behov for levertransplantasjon i årene fremover men vi mangler eksakte data om dette. I denne studien vil man undersøke alle pasienter som henvises til utredning og behandling på nord norske sykehus samt registrere alle nye tilfeller nydiagnostiserte pasienter. Prosjektet vil gi en oversikt over HCV-epidemien i Nord-Norge fram mot 2040, gi kunnskap om det naturlige forløpet av sykdommen og deriblandt hvorfor noen blir alvorlig syke, og gi kunnskap om resistensutvikling mot behandling. Den forventede økte sykelighet og dødelighet vil kreve økte ressurser i helsebudsjettet. Behandlingen av kronisk HCV er langvarig og kostbar. Det er viktig å finne tidlige markører på behandlingsrespons og finne effektive behandlingsstrategier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1208 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jon Florholmen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsgruppen Gastroenterologi og ernæring.

Gastro forskningsfond, UNNForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
hepatitt C i Nord Norge Etablert i 2004
hepatitt C i Nord Norge
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
14.08.2014 REK nord